Jak wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie
Portal korzysta z plików cookie przeglądarki, plików Flash cookie, pikseli śledzących, wtyczek mediów/sieci społecznościowych, a także z usługi Google Analytics. Pewni dostawcy mogą umieszczać i odczytywać pliki cookie w naszym serwisie, aby pomagać nam w dostarczaniu komunikatów marketingowych w Witrynach i w innych lokalizacjach internetowych, jakie odwiedzają Państwo po opuszczeniu Witryn.

 • Pliki cookie przeglądarki to niewielkie fragmenty informacji, które strona przechowuje na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika/gościa w celu przechowywania/zapamiętywania preferencji użytkownika, zapisywania danych, śledzenia aktywności użytkownika w Internecie i/lub przypomnienia witrynie o danym użytkowniku/gościu podczas jego kolejnych odwiedzin. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu personalizowania doświadczeń użytkowników/gości w witrynach oraz gromadzenia informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownik/gość porusza się po witrynach. Portal oraz podmioty zewnętrzne współpracujące z Portalem wykorzystują pliki cookie przeglądarki w celu prowadzenia ukierunkowanych działań marketingowych oraz analizy witryn internetowych. Pliki cookie przeglądarki w Portalu umieszczane są zarówno przez Portal, jak i podmioty zewnętrzne. Informacje gromadzone i udostępniane przez Portal nie obejmują Danych Osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów czy adresy e-mail klientów lub konsumentów).
 • Pliki cookie Flash to pliki podobne do plików cookie przeglądarki, które przechowują informacje na Państwa komputerach lub innych urządzeniach. Portal korzysta z nich w pewnych Witrynach w celach związanych na przykład z udostępnianiem funkcji mapy oraz animacji, ale w ramach tego procesu Portal nie gromadzi Państwa Danych Osobowych.
 • Piksele śledzące to małe pliki obrazu stanowiące część struktury strony internetowej (jak wszelkie inne wnioski o treść) lub zawarte w wiadomościach e-mail. Portal  korzysta z pikseli śledzących w celu wsparcia zarządzania reklamą w Internecie oraz analizy ruchu w Witrynach. Takie pliki obrazów są dostarczane przez podmioty zewnętrzne w celu zarządzania reklamami zewnętrznymi, śledzenia marketingu w wyszukiwarkach, marketingu afiliacyjnego, a także analizy. We wszystkich takich przypadkach piksele śledzące są zaprogramowane tak, aby podczas odwiedzin w Witrynach gromadzić informacje na temat adresu IP komputera użytkownika oraz pewne inne ograniczone informacje. Portal nie wykorzystuje tej technologii do gromadzenia informacji na temat Państwa imion i nazwisk, adresów e-mail ani numerów telefonu. Na przykład w przypadku internetowych kampanii reklamowych piksele śledzące umożliwiają podmiotom zewnętrznym rozpoznanie pliku cookie w Państwa przeglądarce, a to z kolei pozwala nam dowiedzieć się, które reklamy sprawiają, iż unikalni użytkownicy przechodzą do Portalu z innych miejsc w Internecie.
 • Wtyczki mediów/sieci społecznościowych
  • AddThis: Nasz Portal wykorzystuje wtyczki AddThis dostarczane przez Oracle America, Inc. („Oracle”). Dzięki nim mogą Państwo udostępniać treści innym użytkownikom, na przykład za pośrednictwem mediów/sieci społecznościowych. To z kolei pozwala nam doskonalić zamieszczane przez nas treści oraz sprawić, by stały się bardziej interesujące dla użytkowników. Za pośrednictwem tych wtyczek Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Oracle oraz, stosownie do okoliczności, wybranym serwisem mediów/sieci społecznościowych. Odbiorcy otrzymują informację na temat Państwa odwiedzin w danej Witrynie wraz z powiązanymi informacjami, takimi jak adres IP, data i godzina żądania, przeglądarka, Witryna, na której zgłoszono żądanie, przesłana ilość danych oraz używany system operacyjny. Informacje te są przetwarzane na serwerach Oracle w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli udostępniają Państwo treści umieszczone w naszych witrynach, na przykład za pośrednictwem mediów/sieci społecznościowych, Państwa wizyta w naszym Portalu może zostać powiązana z Państwa profilem użytkownika danej sieci społecznościowej. Nie mamy żadnego wpływu ani dalszych informacji na temat przetwarzania Państwa danych. Oracle przechowuje Państwa dane w profilu użytkownika i wykorzystuje je w celach związanych z marketingiem, badaniami rynku i/lub projektowaniem swojej witryny internetowej zależnie od zapotrzebowania. Nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników taka analiza służy przede wszystkim dostarczaniu reklam w oparciu o zapotrzebowanie oraz informowaniu innych użytkowników danej sieci społecznościowej o Państwa aktywności w naszym Portalu. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem http://www.addthis.com/privacy.
 • Dostawcy mediów/sieci społecznościowych: Zasadniczo powyższe informacje mają zastosowanie także do innych wtyczek mediów/sieci społecznościowych, których używamy w naszym Portalu, a które są dostarczane bezpośrednio przez dostawców mediów/sieci społecznościowych, tj. serwisy Facebook, Instagram, Pinterest i Twitter. Identyfikację poszczególnych dostawców umożliwia nazwa i/lub logotyp na przycisku wtyczki. Wtyczki umożliwiają udostępnianie treści lub po prostu mogą przekierować Państwa z Portalu na naszą odnośną stronę społecznościową. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresami https://www.facebook.com/policy.phphttps://help.instagram.com/155833707900388https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy oraz https://twitter.com/en/privacy.
 • Google Analytics: Nasz Portal wykorzystuje Google Analytics, czyli usługę analizy stron internetowych świadczoną przez spółkę Google LLC („Google”). Obejmuje ona tryb działania „Universal Analytics”, który umożliwia przypisywanie danych, sesji i interakcji na różnych urządzeniach do podlegającego pseudonimizacji identyfikatora użytkownika, a tym samym pozwala na analizę działań użytkownika na różnych urządzeniach. Google Analytics korzysta z plików cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z Portalu. Generowane przez pliki cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwo z naszego Portalu są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam przechowywane. W Portalu aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP na potrzeby usługi Google Analytics, która ma na celu zapewnienie gromadzenia adresów IP w sposób anonimowy (tzw. maskowanie IP). W związku z tym Państwa adres IP zostaje przed przesłaniem skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że adres IP zostanie przesłany w pełnej wersji na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skrócony. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie podlegać łączeniu z innymi danymi Google. Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych są dostępne pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us.htmlhttps://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google będzie wykorzystywać zgromadzone informacje w naszym imieniu, aby analizować sposoby, na jakie korzystają Państwo z Witryn, opracowywać raporty na temat aktywności w witrynach, a także świadczyć na naszą rzecz dodatkowe usługi związane z korzystaniem z naszm Portalu oraz Internetu. Korzystamy z usługi Google Analytics, aby analizować sposób korzystania z naszym Portalu oraz aby je regularnie ulepszać. Dzięki zbieraniu danych statystycznych możemy doskonalić zamieszczane treści oraz sprawić, by stały się bardziej interesujące dla użytkowników. Państwa Dane Osobowe będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych zgodnie z porozumieniem „Tarcza Prywatności UE–USA”, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, w związku z czym firma Google uzyskała odpowiedni certyfikat (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Wysyłane przez nas dane, które wiążą się z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi, będą przechowywane przez 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania wygasł, będą usuwane automatycznie raz w miesiącu.

Wyłączanie plików cookie lub podobnych technologii
Mają Państwo możliwość wyboru, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie określonych informacji gromadzonych za pośrednictwem witryn internetowych, na przykład w celu dostosowywania reklam w oparciu o przewidywania generowane na podstawie Państwa odwiedzin w rożnych witrynach internetowych na przestrzeni czasu. Należy pamiętać, że brak zgody na korzystanie z plików cookie może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie Portalu.

 • Pliki cookie przeglądarki: Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania Państwa Danych Osobowych zgodnie powyższym opisem. W tym celu należy usunąć pliki cookie przeglądarki lub je zablokować. Aby skorzystać z tych możliwości, należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w sekcji pomocy przeglądarki. W przypadku niektórych plików cookie przeglądarki stosowanych w celach reklamowych mogą Państwo odwiedzić witrynę internetową European Interactive Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.youronlinechoices.com/ i zrezygnować z reklam behawioralnych dostarczanych przez spółki należące do EDAA. Ponadto większość przeglądarek oferuje funkcję powiadamiania o umieszczeniu plików cookie przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu.
 • Pliki Flash cookie: Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania Państwa Danych Osobowych zgodnie z powyższym opisem poprzez usunięcie plików Flash cookie. Jest to możliwe poprzez zmianę ustawień programu Flash Player w witrynie firmy Adobe. Aby usunąć pliki Flash cookie lub uniemożliwić umieszczanie ich na urządzeniach, należy odwiedzić stronę pomocy Adobe Flash Player dostępną pod adresem http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/, kliknąć łącze „Website Privacy Settings panel (Panel ustawień prywatności strony)” z lewej strony ekranu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami w celu uniemożliwienia treściom Flash podmiotów zewnętrznych przechowywania danych na Państwa komputerze.
 • Piksele śledzące: Ponieważ piksele śledzące stanowią część struktury strony internetowej lub są zawarte w wiadomościach e-mail, rezygnacja z nich nie jest możliwa. Gdy piksele śledzące są wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie, można zablokować ich działanie poprzez rezygnację z plików cookie lub zmianę ustawień plików cookie w przeglądarce.W innych przypadkach, na przykład w wiadomościach e-mail, piksele śledzące nie są wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie. Jeżeli zatem nie wyrażają Państwo zgody na stosowanie pikseli śledzących w taki sposób, należy zaprzestać korzystania z Portalu oraz nie zapisywać się do subskrypcji e-mail.
 • Google Analytics: Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania Państwa Danych Osobowych zgodnie z powyższym opisem poprzez uniemożliwienie przechowywania plików cookie, podobnie jak w przypadku innych plików cookie przeglądarki (prosimy zapoznać się z zapisami powyżej). Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych dotyczących korzystania z Portalu, które są generowane przez pliki cookie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny do pobrania pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki opt-out cookie zapobiegają dalszemu gromadzeniu danych podczas korzystania z naszego Portalu. Jeżeli pragną Państwo zapobiec gromadzeniu danych z różnych urządzeń za pośrednictwem funkcji Universal Analytics, konieczne jest dokonanie rezygnacji na wszystkich urządzeniach, z których Państwo korzystają.